Olika poker varianter – Lär dig olika sätt att spela poker på

Poker-sm-211-AsDet finns många olika poker varianter. Världen över spelas hundratals olika typer av poker som mer eller mindre skiljer sig från varandra. Vissa typer spelas mer i vissa länder eller i vissa sammanhang, men det finns ett antal stora pokertyper som anses vara de mest populära. Dessa olika poker varianter kommer vi att redogöra för här. Detta är bra läsning för den som är helt ny till poker, eller den som bara vill påminna sig lite om hur det fungerar. I stora drag finns det ett gemensamt uppdrag för de olika sorterna av poker: lura dina motståndare.

Texas hold’em

Texas hold’em är den av olika poker varianter som spelas allra mest idag. Den utgår ifrån att spelarna har två kort på handen och fem kort på bordet. Korten på bordet, eller brädan, delas dock inte ut på en gång. Det börjar med att small blind och big blind lägger sina insatser, varefter alla spelare får två kort var.

Dessa får ingen förutom den innehavande spelaren se. Efter det att alla har satsat läggs tre kort ut öppet på bordet. Dessa kort är en del av brädan och synliga för alla spelare vid bordet. Spelarna satsar nu igen och ett kort läggs till på brädan. Detta upprepas ytterligare en gång, och det ligger då fem kort på brädan. Om fler än en spelare nu återstår i spelet så blir det showdown. Spelarna visar sina kort och den med den bästa handen vinner potten.

Omaha

Omaha är en typ av poker som är väldigt lik texas hold’em. Det fungerar, liksom hold’em, på det viset att fem kort läggs ut öppet på bordet under de tre första satsningsrundorna. Skillnaden mellan de två olika poker varianter är att alla spelare tilldelas fyra kort var. Av dessa fyra kort måste två stycken, varken fler eller färre, tillsammans med tre kort på brädan utgöra en hand.

Det finns en variant av omaha som heter ”omaha high/low”. Denna har regler som är identiska med vanlig omaha, men i high/low kan även en låg hand vinna. En låg hand måste dock uppfylla villkoret att alla kort måste ha högst åtta som valör.

Seven card stud

Seven card stud skiljer sig från de olika poker varianter vi har nämnt hittills en aning. Spelarna lägger här samtidigt en inledande satsning innan korten delas ut. Efter detta får varje spelare tre kort, ett öppet och två dolda. Den som fått det lägsta öppna kortet påbörjar den första satsningsrundan. Spelarna kan höja, syna eller lägga sig.

Varje spelare får ytterligare ett öppet kort och nästa satsningsrunda börjar den spelare som har sämst öppna kort. Detta upprepas ännu en gång. I sista satsningsrundan får varje spelare ännu ett dolt kort, varefter rundan fortsätter precis som de tidigare. Om det finns fler än en spelare kvar blir det showdown, och den spelare med den bästa handen bestående av fem kort tar hem vinsten.

Precis som i omaha poker så finns det en high/low variant av seven card stud. Skillnaden i reglerna är densamma, vilket innebär att även den lägsta handen kan vinna. Villkoren för en låg hand är detsamma som i omaha high/low.

Mörkpoker

Mörkpoker är en väldigt enkel form av poker. Denna anses vara den äldsta av de olika varianter av poker som finns, vilket är rimligt just för att den också är den enklaste. Det är från denna variant som de andra typerna av poker förmodligen har utvecklats.

I mörkpoker läggs small och big blind, varefter varje spelare vid bordet får fem dolda kort. Efter första satsningsrundan kan spelarna välja att byta ut ett valfritt antal av korten som de har tilldelats. Nu sker ännu en satsningsrunda, och om det finns fler än en spelare kvar så blir det showdown. På väldigt enkelt vis så är det den spelare med bäst hand som vinner.

Betway SE kr poker banner